Maria har ordet

Här kan du läsa förskolechef Maria Isakssons tankar kring förskoleverksamheten.

Jag heter Maria Isaksson, är förskollärare och har arbetat med barn i förskola och förskoleklass fram till i juli 2012 då jag fick jobbet som förskolechef. Ett mycket spännande uppdrag där jag tillsammans med duktiga pedagoger får jobba för förskolans utveckling, med förskolans läroplan Lpfö 98/10 som utgångspunkt.   Jag lägger stor vikt vid mitt pedagogiska ledarskap och försöker hela tiden utvecklas, då förskolan är en lärande miljö för alla, för mig, för personalen och för barnen. Lärandet sker alltid i sampel med andra, stora som små. Jag arbetar efter att ha en tydlig och öppen kommunikation.  

Vi har en förskola som präglas av proffsighet och har stort fokus på hög kvalité och måluppfyllelse. Det finns tydlig dokumentation om verksamhetens och varje barns utveckling, och barnen deltar aktivt i dokumentationen. Vi arbetar med modern teknik, nya rön och aktuell forskning. Inställningen är att alla barn kan, och ska få påverka sin vardag i förskolan. Vi har kunniga, engagerade pedagoger som arbetar utifrån att alla i förskolan är till för barnen och ska hjälpa dem att utvecklas så långt som möjligt. Mångfald och olikhet ses som en tillgång. Föräldrar möts av ett bra bemötande och samarbete.

Vi har en förskola för barn att längta till, för föräldrar att känna tilltro till och för personal att utveckla sin yrkesskicklighet i.

Tillsammans är vi på väg mot landets bästa förskola!

        
  • Skapad: 2013-10-15
  • Senast ändrad: 2013-10-15
  • Sidansvarig: Webmaster