Förskoleverksamhet på Lyrans förskola och fritidsverksamhet på Centrumskolan samt i Töre på Skolbackens förskola pågår från den 5 juli till och med den 8 augusti 2021.

Ni som har behov av barnomsorg under den aktuella perioden ska anmäla detta via vår e-tjänst "Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem 2021". Anmälan och schema ska lämnas. Senast 2021-05-31 ska anmälan vara oss tillhanda.

Förskola/fritids erbjuds i den omfattning som arbete eller studier inklusive restid kräver. Kommunen kan komma att begära in intyg som styrker arbete eller studier.

Kontaktperson Emma Floodh förskolor
emma.floodh@kalix.se

Kontaktperson Ronnie Johansson fritidshem
ronnie.johansson@kalix.se

Föräldrar och barn är välkomna till "Öppet Hus", tisdag 29 juni klockan 18.00–19.00 på Lyrans förskola Kalix och på Centrum fritids. Inledning 18.00–18.15 med information sedan rundvandring. Ni har då möjlighet att träffa sommarpersonalen och bekanta er med lokalerna.