Sommarverksamheten 2019 bedrivs på Solbackens förskola, Skolbackens förskola Töre och Centrumskolans fritidshem, under perioden 8 juli – 11 augusti.

Ni som har behov av förskola och/eller fritids under den aktuella perioden ska anmäla detta senast den 30 april via vårt webbformulär. Sommarverksamheten riktar sig endast till barn som redan är inskrivna i barnomsorgen.

Förskola/fritids erbjuds i den omfattning som arbete eller studier inklusive restid kräver.
Kommunen kan komma att begära in intyg som styrker arbete eller studier.

Föräldrar och barn är välkomna till "Öppet Hus", måndag 1 juli klockan 18.00–19.30 på Solbackens förskola och på Centrum fritids. "Öppet hus" även i Töre klockan 18.30–19.30. Ni har då möjlighet att träffa sommarpersonalen och bekanta er med lokalerna.

Kontaktperson förskolan

Emma Floodh – emma.floodh@kalix.se

Kontaktperson fritidshem

Ronnie Johansson – ronnie.johansson@kalix.se