Förskoleverksamhet på Solbackens förskola och fritidsverksamhet på Centrumskolan pågår under tiden 200706-200809.

Ni som har behov av barnomsorg under den aktuella perioden ska anmäla detta via Tempus. Anmälan och schema ska lämnas.Senast 2020-05-31 ska anmälan vara oss tillhanda. Förskola/fritids erbjuds i den omfattning som arbete eller studier inkl. restid kräver. Kommunen kan komma att begära in intyg som styrker arbete eller studier.

Kontaktperson Emma Floodh förskolor emma.floodh@kalix.se

Kontaktperson Ronnie Johansson fritidshem ronnie.johansson@kalix.se

Föräldrar och barn är välkomna till ”Öppet Hus”, måndag 29 juni klockan 18.00–19.00 på Solbackens förskola Kalix och på Centrum fritids. Inledning 18.00–18.15 med information sedan rundvandring.
Ni har då möjlighet att träffa sommarpersonalen och bekanta er med lokalerna.