Sök

Sommarförskola/sommarfritids 2022

Förskoleverksamhet på Lyrans förskola och fritidsverksamhet på Centrumskolan pågår från den 4 juli till och med den 7 augusti 2022.

Ni som har behov av barnomsorg under den aktuella perioden ska anmäla detta via vår e-tjänst "Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem 2022". Anmälan, schema samt studie- eller arbetsintyg ska bifogas för att anmälan ska beaktas. Senast 2022-05-31 ska anmälan vara oss tillhanda.

Förskola/fritids erbjuds i den omfattning som arbete eller studier inklusive restid kräver..

Kontaktperson förskolor: Maria Isaksson
maria.isaksson@kalix.se

Kontaktperson fritidshem: Elisabeth Karlsson Enberg
elisabeth.karlsson@kalix.se

Föräldrar och barn är välkomna till "Öppet Hus", måndag 27 juni 2022 klockan 18.00–19.00 på Lyrans förskola Kalix och på Centrum fritids. Inledning 18.00–18.15 med information som efterföljs av rundvandring. Ni har då möjlighet att träffa sommarpersonalen och bekanta er med lokalerna.