Sök

Plan mot kränkande behandling och diskriminering vid Nystads förskola

Här kan du ta del av Nystads förskolas plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Ledningsdeklaration

I förskolans känner barnen glädje varje dag i att kunna leka och växa tillsammans med andra.
Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

↳ Läs dokumentet "Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2021 – Nystads förskola" i sin helhet".

Styrdokument

Skollagen: 6 kap 5 § 7 §, 8 §, 10 §, 14 §

Diskrimineringslagen: 3 kap 15 §, 16 § 2 kap 7 §