Sök

Rektorn har ordet - Lyrans förskola

Jag heter Gabriella Lindqvist Nilsson, är förskollärare och har arbetat i våra förskolor under drygt 25 år, i barngrupp och de senaste åren som verksamhetsutvecklare i förskolan.

Nu har jag fått det spännande uppdraget som rektor, att leda och utveckla förskolans verksamhet ytterligare mot vårt uppdrag att bli Sveriges bästa förskola. Jag kommer att lägga stor vikt vid mitt pedagogiska ledarskap och i samarbete med pedagogerna kommer förskolan att arbeta för att utvecklas ytterligare, eftersom förskolans plattform består av ett lärande som hela tiden pågår bland barnen och oss som arbetar i förskolan. Genom att arbeta systematiskt med undervisning och med en stark tro på förskolans kompetens så kommer våra barn att nå oslagbara resultat i skolan framöver.

I Kalix har vi en förskola som präglas av professionalitet och fokus på hög kvalité och måluppfyllelse. Varje förskola ska tillsammans med barnen presentera för vårdnadshavarna vad det enskilda barnet har fått uppleva på förskolan för att utvecklas maximalt. Vi arbetar efter vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, använder oss av modern IT-teknik för bland annat dokumentationer. Systematiskt kvalitetsarbete är en självklarhet hos oss. I våra förskolor har vi engagerade, drivande pedagoger som undervisar barnen utifrån Läroplan för förskolan, hela tiden med fokus på att utveckla barnens förmågor och kompetens så långt som möjligt utifrån varje enskilt barns förutsättningar. Vi arbetar med jämställdhet och mångfalden ses som en stor tillgång i våra förskolor. När barnen på morgonen kommer till förskolan ska de känna att de vet hur de vill fördriva sin förskoletid och får möjlighet att i lugn och ro starta och avsluta sina projekt.

I vårt förskoleområde 1 har vi även Kalix kommuns öppna förskola, på Familjecentralen. Dit barn och föräldrar är välkomna att i en inspirerande miljö tillsammans med en förskollärare utforska olika teman. Öppna förskolans syfte är att erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap.

”Framtiden blir inte – den skapar vi”, med målet att bli: - ”SVERIGES BÄSTA FÖRSKOLA”.

 
 
Bild av Gabriella Nilsson Lindqvist

Gabriella Nilsson Lindqvist

Rektor – Område 1

Gabriella är rektor för Sangis förskola, Nystads förskola och Lyrans förskola.  

Telefon: 0923-651 55