Sök

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. I dagsläget finns ingen pedagogisk omsorg i Kalix.

Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan erbjudas istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande för pedagogisk omsorg.