Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande för pedagogisk omsorg.

I Kalix kommun erbjuds i dagsläget pedagogisk omsorg i Björkfors. 

        
  • Skapad: 2013-05-01
  • Senast ändrad: 2013-05-01
  • Sidansvarig: Webmaster