Sök

Personal, Kalix Familjecentral

Här hittar du kontaktuppgifter till våra fyra ben, och information om vilka som ingår i de olika arbetslagen.

Besöksadress

Mödra- och barnhälsovårdsmottagningen, Kalix lasarett
Skolvägen 1
952 82  Kalix

Våra fyra ben

MVC (Mödrahälsovården) – Barnmorskor

Telefontid: måndag–torsdag, 07.30–09.00 (ej fredag)
Mottagning: 09.30–16.00
Telefonnummer: 762 80, välj 3 för barnmorska

BVC (Barnhälsovården) – Sköterskor

Telefontid: måndag–torsdag 07.30–09.00 (ej fredag)
Mottagning: 09.30–16.00
Telefonnummer: 0923-762 48 (Carina Lindvall), 0923-762 95 (Lydia Öberg)

Öppen förskola

Öppettider: måndag–torsdag, 09.00–15.00
Telefonnummer: 0923-658 61

Individ- och familjeomsorg – Socionomer

Faderskapsärenden: 0923-656 56
Råd/stöd/samtal: 0923-656 41

Öppna förskolan

Samordnare/förskolelärare
0923-658 61, 073-094 88 96
 

Vi finns här!