Månadens arkivbild är tagen i början av 1960-talet i korsningen Brunnsgatan och Köpmannagatan.

Till vänster Central-kaféet, allmänt kallat CeKå. I mitten längst bort Föreningshuset med Erik Nilssons kafé på hörnet. Närmare i bild Nynäs bensinstation och till höger Oskar Enströms hus 

där det tidigare fanns en blomsteraffär.
Alla hus är rivna och idag ligger Kalix Kommunförvaltning på denna plats. På andra sidan Köpmannagatan till vänster finns nu Folkets Hus.

Fotograf: Ernst Pettersson, ur Kalix kommuns bildarkiv www.kalixbilder.se

November månads ord på bygdemål (Kalixbondska)

I raams
Pela, pela fåotan
reist ät fåro
lööp ät djeto
köut ät kåon
fann ät åt do
läot gja he´m
till måmmen å påppen.

En ramsa
Vicka (rör) på fötterna
söka efter fåren
springa efter getterna
springa efter korna
hittade inte igen dem
måste gå hem
till mamma och pappa.

Ur ”ÅoLleist opa KölismåLe” L uttalas som tjockt l

November månads museiföremål

Gipsmodell inför byggandet av Kalix Kommunförvaltning. Byggnaden, här i mitten på modellens övre del, stod klar år 1967. Övriga byggnader är bland annat Lutherska Missionshuset, Centralkaféet (CeKå), Savoy-biografen, Föreningshuset, Kå-Ges Livs, Hotell Valhall, Odd Fellow-huset och Domus.

Gipsmodell inför byggandet av Kalix Kommunförvaltning.