Fotograf: Okänd, ur Kalix kommuns bildarkiv www.kalixbilder.se
Fotograf: Okänd, ur Kalix kommuns bildarkiv www.kalixbilder.se

Månadens arkivbild föreställer Karlsborgs skola, 1948.

Månadens ord på bygdemål (Kalixbondska)

däran – därifrån
Jär´n bordi Båoträske? Jå, hån jär däran. - Är han från Bodträsk? Ja, han är därifrån.

schäran – härifrån
Jär´a frå böyn? Jå, a jär schäran. - Är hon från byn? Ja, hon är härifrån.

einro – innanför
Kwåst´n sta einro dör´n. - Kvasten står innanför dörren.

öyttro – utanför
Do liot fåra öyttro holmen om do skå få na ve meet. - Du måste fara utanför holmen om du ska få något med meta.

fremro – framför
Hån ståo främro mi så je så eintna. - Han stod framför mig så jag såg inget.

bakro - bakom 
A satt bänken bakro mi. - Hon satt bänken bakom mig.

Månadens museiföremål

Slungbollen användes som kastredskap eller i lagspel inom skolidrotten. Mellan åren 1930 - 1952 fanns grenen även med i SM för damer. Ett inofficiellt världsrekord på 53,32 meter sattes 1944 av Majken Åberg, Norrköping. Hon var svensk mästare de 16 sista åren som denna gren fanns med i SM.
Slungboll.