Träslöjd på Johannisbergs skyddshem.

Månadens arkivbild

Johannisbergs skyddshem. Träslöjd var ett viktigt ämne för eleverna på skolan.

Fotograf: A Granlund. Ur Kalix kommuns bildarkiv. www.kalixbilder.se.

Månadens ord på bygdemål (Kalixbondska)

hivel – hyvel
håmarn å späiken – hammaren och spiken
tåombstock – tumstock
vötopasse – vattenpasset
knäiv – kniv
twäing – tving
brere – brädan
sneicker – snickra
trere – trä
täLi – tälja
kota – tälja, lite mer planlöst
kjaarv – karva
kånan – hyvelspån
töyndre – tändved
speilk steicken – spänta stickor (för att göra upp eld)

L uttalas som tjockt l

Månades museiföremål

Hyvel från Sangis, märkt med CPS och årtalet 1853.