Oscaria skoaffär på Köpmannagatan, där Optikcenter och Handelsbanken nu finns.

Månadens arkivbild

I huset som skymtar till höger på bilden fanns det skomakeri som Holger Wäänänen och dessförinnan hans far Oskar drev. 
Fotograf: Gunnar Jacobsson, ur Kalix kommuns bildarkiv www.kalixbilder.se

Månadens ord på bygdemål (Kalixbondska)

rövelsskåon – skor med halvhöga skaft
stjinnstövlen – skinnstövlar
häLidasswårtskåon – finskor, från början endast svarta
låoskåon – svarta helgdagsskor, senare även bruna
batskåon – de lindades med vävda skoband runt skaften
kängskåon – dam eller barnskor som remmades hela vägen
löudden – filtskor
remeskåon – skor som remmades
smärtingskåon – mörkblå eller grå tygskor
skåon tjeeipp – skorna är för stora och ”glappar”

L uttalas som tjockt l 

Månadens museiföremål

Skoläster i gjutjärn som använts vid tillverkning av skor. 
Skomakaryrket är mycket gammalt och fram till mitten av 1800-talet gick skomakarna i allmänhet runt i gårdarna, tog upp beställningar på skor och lagade trasiga skor på plats. 
Sedan blev partiskomakeriet vanligare. Det förekom redan under 
1820-talet i Närke. Anders Andersson, Kumla, har kallats 
partiskomakeriets fader . Han tillverkade fem par näverbottnade skor som han sålde på höstmarknaden år 1839.