Fotograf: Karl Ekholm, ur Kalix kommuns bildarkiv www.kalixbilder.se
Fotograf: Karl Ekholm, ur Kalix kommuns bildarkiv www.kalixbilder.se

Månadens arkivbild föreställer Höbärgning i Nyborg. Simon och Märta Ekholm hässjar hö.

Månadens ord på bygdemål (Kalixbondska)

våra opa äindje – arbeta med slåttern
stjiro – skäran, ett redskap
leien – lien
hässireinden – ”rindor” eller stänger som man hässjade, lade höet på
hässistöLpan – hässjestolpar
sita – brynsten som användes för att slipa och bättra på liens egg
weti opa leien – skärpa liens egg
åte – stickande, bitande insekter utomhus såsom mygg och knott, ej getingar
stjöyla – ryggsäck av skinn för maten man hade med
blata – törstsläckande blandning av fil och vatten eller kärnmjölk och vatten
blatflaska – träflaska för drycken
böLkuno – en kvinna som lyfte upp höbördan på mannens axlar
slå opa dåga – slå med lien tidigt på morgonen med dagg i gräset
i kåfåor – kofoder som räckte för en ko i ett år
djile – gille när man firade att höbärgningen var klar, ofta gräddades våfflor

L uttalas som tjockt l 

Månadens museiföremål

Skäran var det vanligaste redskapet när man skördade spannmål innan lien började användas under 1500-talet. Skäran hålls i ena handen och med den andra handen samlar man ihop ett knippe strån som man skär av. Fördelen med skäran var att den kunde användas där det var trångt kring stenar och där marken var ojämn. I slutet av 1800-talet användes lien i stort sett i hela landet.
En skära