Fotograf: Johan Söderholm. Ur Kalix Kommuns bildarkiv. www.kalixbilder.se
Fotograf: Johan Söderholm. Ur Kalix Kommuns bildarkiv. www.kalixbilder.se

Här presenteras 2012 års arkivglimtar. Varje månad under 2012 presenterades en arkivbild, ett museiföremål och ett antal Kalixord.

December månads arkivbild

Nedanför Wennströms gärde ses Kalixälven med Åkerholmen och Storholmen, allmänt kallad Holmen. På andra sidan älven Falkberget och längst till höger Raggdynan. Bilden är från 1920-talet.

December månads ord på bygdemål (Kalixbondska)

Gja å rääit – gå och slå dank och ingenting göra
Våra ner se – vara egoistisk
He tjääll ini tanna – det ilar i tanden
Rååp it öut – ropa rakt ut
Moni skå hehän bark å – hur ska detta sluta, vart ska detta bära iväg

December månads museiföremål

Lykta ur Kalix kommun museisamling.
Lykta ur Kalix kommun museisamling.