Calle Jonsson mor, Hemera Jonsson flyttade 1941 sin diversehandel hit.
Calle Jonsson mor, Hemera Jonsson flyttade 1941 sin diversehandel hit.

Här presenteras 2013 års arkivglimtar. Varje månad under 2013 presenterades en arkivbild, ett museiföremål och ett antal Kalixord.

December månads arkivbild

Calle Jonsson mor, Hemera Jonsson flyttade 1941 sin diversehandel hit.
Affären som grundades 1905 hade först legat vid kajen och hamnat lite i skymundan när den första bron över Kalixälven blev klar 1930.
Innan Jonssons kom hit hade apoteket funnits i denna byggnad sedan 1883 men flyttade mitt emot Grodparken när Häggströms nybyggda fastighet var klar 1940.
Fotograf: Okänd. Ur Kalix Kommuns bildarkiv. www.kalixbilder.se

December månads ord på bygdemål (Kalixbondska)

kårakLira – herrkläder
fLanellstjoårta – flanellskjorta
kjalsångan – kalsonger
bosaröull/posaröull – kraftigare arbetsskjorta, användes som ytterplagg
wåLasstjåorta – vardagsskjorta
kunokLira – damkläder
löstöytje – livstycke, användes istället för korsett
fyrikLire – förkläde
jioL – jul
jioLgrena – julgranen
dårinåLen – barr
liosa – ljusen

L uttalas som tjockt l

December månads museiföremål

Ljushållare.
Ljushållare för julgransljus. Traditionen med ljus i julgranen härrör från 1600-talets Tyskland.

Thomas Edisons kollega Edward Johnson konstruerade 1882 den första elektriska julgransbelysningen. Det var 80 röda, vita och blå glödlampor som tändes i julgranen hemma hos Johnsons. Julgransbelysningen kom inte ut i handeln förrän 1890 men de var en dyrbar lyx för ett fåtal och kostade motsvarande 15 000 kronor i dagens penningvärde.
Först 1930 kom den elektriska julgransbelysningen till ett rimligare pris som gjorde det möjligt för fler att köpa den.