Strandpromenaden

Strandpromenaden i Kalix utgör ett attraktivt gång- och cykelstråk längs med Kalix älv, året om. Den sträcker sig mellan Vassholmen via Strandängarna till Näsbyn/Bredviken.

Strandpromenaden är elbelyst och förbindelse finns även in till Kalix centrum.

        
  • Skapad: 2013-11-20
  • Senast ändrad: 2019-02-19
  • Sidansvarig: Webmaster