1995 upprättade Irland den första Hälsans Stig. Tanken med slingan är att inspirera till motion för folkhälsans skull.

I Kalix är Hälsans Stig 5 km och är en härlig slinga i omväxlande miljö där varje kilometer är markerad. 

Börja din promenad var du vill efter Hälsans Stig och räkna själv ihop hur många kilometer din motionsrunda blev. Hälsans Stig i Kalix är ett samarbete mellan Kalix kommun och HjärtLung i Kalix. 

Karta över Hälsans stig i Kalix