Sök

Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar 2021

Bidraget utges till pensionärsföreningar som är anslutna till en riksorganisation och baseras på antalet medlemmar under förutsättning att verksamhet bedrivs. Syftet med bidraget är att motverka ensamhet och utanförskap i tider av en pandemi.

Att ha en aktiv fritid är viktigt för att hålla sig frisk och för att må bra. Aktiviteter behöver därför rikta sig mot hela målgruppen +65, inte bara till medlemmar i pensionärsföreningar.

Föreningen ska i sin ansökan kort beskriva tänkta insatser, samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av satsningen.
Aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen, inte bara medlemmar vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter. 

Bidraget betalas ut en gång per år. Redovisning av aktivitet sker senast den 31/1 2022, med separat blankett.

Blanketter