Sök

Aktiviteter som sker via folkhälsoberfrämjande bidrag

Aktiviteter som beviljats medel för folkhälsofrämjande bidrag 2022, samtliga aktiviteter är gratis för målgruppen.

PRO Kalix

Arrangerar aktiviteter för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel: 81 180 kronor. 

PRO Töre

Arrangerar dans, bingo med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel 37 806 kronor. 

PRO Karlsborg-Risön

Arrangerar bingo, trivselkvällar, julfest med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel: 37 901 kronor.

Hörselskadades förening i Kalix

Arrangerar allsång, föreläsning, friskvård, teater med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel: 38 516 kronor. 

Reumatikerföreningen Kalix

Arrangerar tipspromenader, studiebesök, kulturarrangemang med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel: 34 637 kronor.

SKPF pensionärerna

Arrangerar föreläsningar, besöka ensamma, underhållning med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel 57 578 kronor.

SPF Seniorerna

Arrangerar tipspromenader, studiebesök, kulturarrangemang med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel 40 739 kronor. 

Strokeföreningen Kalix

Arrangerar tipsrunda, mat, Underhållning, Rehab Nova med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel 37 239 kronor. 

RSMH Kalix, Ljusglimten

Insatser för att bryta ensamhet, skapar gemenskap och lyfta de som deltar, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december.

Beviljade medel 34 401 kronor.