Sök

Folkhälsobefrämjande bidrag till föreningar 2022

Bidraget för folkhälsobefrämjande aktiviteter kunde i fjol bara sökas av pensionärsföreningar men omfattar från 2022 också föreningar anslutna till paraplyorganisationen Funktionsrätt. Syftet med bidraget är att motverka ensamhet och utanförskap.

Bidraget utges till folkhälsobefrämjande aktiviteter för pensionärsföreningar och föreningar med säte i Kalix kommun knutna till paraplyorganisationen Funktionsrätt. Bidraget baseras på antalet medlemmar, under förutsättning att verksamhet bedrivs. Att ha en aktiv fritid är viktigt för att hålla sig frisk och för att må bra. Aktiviteter behöver därför rikta sig mot hela målgruppen, inte bara till medlemmar i den egna föreningen

Föreningen ska i sin ansökan kort beskriva tänkta insatser, samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av satsningen.

Observera att aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen – inte bara medlemmar – vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter. 

Bidraget betalas ut en gång per år. Redovisning av aktiviteter sker på separat blankett, senast 31 mars 2023. Intresserade föreningar och pensionärsorganisationer anmäler sitt intresse om att bidra med aktiviteter senast den 1 juni 2022 (ansökningstiden har förlängts från den 31 maj).

Blanketter