Sök

Elitsponsring

Ortens föreningar kan ansöka om att ingå sponsoravtal med Kalix kommun. Ansökan om elitsponsring måste ha kommit in innan den sista februari.

Kalix kommun sponsrar endast föreningar. Om lag, grupper eller enskilda ska sponsras måste det ske genom en förening.

Sponsoravtal ingås inte med föreningar där samarbetet av etiska eller andra skäl kan ifrågasättas. Mottagaren ska bedriva sin verksamhet seriöst och inte ha skatteskulder. Inte heller i övrigt ska verksamheten stå i motsättning till kommunens värdegrund, vision och styrdokument. 

Ansökning görs på blanketten Ansökan om elitsponsring. Utvecklingsutskottet måste ha din ansökan senast den sista februari varje år. Beslut om sponsring för innestående år fattas under april månad.