Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och styrelser och nämnder i Kalix kommun

Här publiceras ärendelistor och protokoll från Kommunala pensionärsrådet, KPR.