Skip to content
Sök

Information om driftstörningar på IT-system

Natten mot torsdag den 16 december gjorde någon intrång på Kalix kommuns servrar och krypterade data, vilket medförde allvarliga konsekvenser för hela verksamheten.

Konsekvenserna för våra verksamheter var allvarliga, men vi lyckades snabbt ställa om till analogt arbete. Det stod också snart klart att det handlade om en så kallad ransomware-attack, men i stället för att betala lösensumman släckte vi ned samtliga servrar och inledde ett omfattande återställningsarbete. 

Förundersökningen har sedermera lagts ned, och när vi nu sammanfattar de totala kostnaderna kopplade till IT-attacken och det efterföljande arbetet med att höja säkerheten uppgår totalsumman till 2 265 300 kronor.

I augusti 2022 presenterade socialchef Anna-Lena Andersson en rapport om arbetet inom socialförvaltningen påverkades före, under och efter IT-attacken.