Skip to content
Sök

Nya E4-bron

En ny bro över Kalix älv i Kalix ska byggas för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Bygget startade sommaren 2019. Det är Trafikverket som håller i projektet, och det är också de som äger informationen på denna sida.

Den nya bron byggs nedströms om den befintliga bron och blir 320 meter lång och 15,2 meter bred. Bron kommer att få en 4 meter bred gång- och cykelbana. Den gamla bron rivs då den nya är färdigbyggd. Den nya bron kommer att vara av typen samverkansbro, det vill säga en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

Första spadtaget för den nya bron togs den 10 juni 2019.

Under byggtiden

Den gamla bron används för trafik under byggtiden tills ny bro med väganslutningar byggts, därefter kan trafiken ledas över på ny bro. E4 kan få nedsatt hastighet och avsmalnat körfält under tiden som bron byggs. Båtar kommer att kunna passera via en uppmärkt farled. Marken kommer att behöva förstärkas genom pålning. Pålning görs endast dagtid mellan klockan 07.00–19.00.

BK4

Bron över Kalix älv i Kalix är en viktig länk på väg E4 där framkomlighet har hög prioritet. Vägen är utpekad i det nya BK4-vägnätet, vilket innebär att den ska kunna bära fordon med upp till 74 tons bruttovikt. Den gamla bron klarar inte BK4 och därför byggs en ny.

De senaste nyheterna kring projektet hittar du alltid på Trafikverkets hemsida. Kalix kommun producerar naturligtvis även eget material kring brobygget, men all information kommer från Trafikverket.