Skip to content
Sök

Hållbart resande

För att välja mer hållbara alternativ i resandet krävs förutom praktiska förutsättningar – såsom ett funktionellt gång- och cykelvägnät och ett tillgängligt och väl utbyggt busslinjenät – även en förändring i attityd och beteende. I det arbetet genomför kommunen informationsinsatser, kampanjer, utmaningar och liknande.

Aktuella projekt

Ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår kommun. 

   Vintercyklisten

 Avslutade projekt 

 Tävlingen för ditt företag 

#Viresergrönt är arbetsplatsutmaningen som inspirerar och påverkar för ett ökat hållbart resande till såväl arbetet som under tjänsteresorna 

 Lokaltrafiken i Kalix 

Utökat linjenät from 2023-06-12 

 #engångföralla, logotyp. 

#engångföralla var en gå-utmaning för alla medborgare.