Skip to content
Sök

Hållbart resande

För att välja mer hållbara alternativ i resandet krävs förutom praktiska förutsättningar – såsom ett funktionellt gång- och cykelvägnät och ett tillgängligt och väl utbyggt busslinjenät – även en förändring i attityd och beteende. I det arbetet genomför kommunen informationsinsatser, kampanjer, utmaningar och liknande.

Aktuella projekt

Ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår kommun. Just nu genomförs flera insatser för att öka det hållbara resandet i Kalix kommun.

 

 Tävlingen för ditt företag

#Viresergrönt är arbetsplatsutmaningen som inspirerar och påverkar för ett ökat hållbart resande till såväl arbetet som under tjänsteresorna

 

 Lokaltrafiken i Kalix 

Vi satsar på att utveckla och förbättra lokaltrafiken och just nu pågår en översyn av linjenät och tidtabeller. 

 

 #engångföralla, logotyp. Utmaningen #engångföralla är avgjord

#engångföralla var en gå-utmaning för alla medborgare. Läs mer om utmaningen här.