Arbetet består av att byta vattenledning genom Siknäs by

Arbetet inleds 11 November och kommer att pågå under vintern

Arbetet kommer att påbörjas 11 November. Under arbetets gång kommer vattnet behöva stängas vid vissa tillfällen. Stängningarna kommer aviseras i sms-utskick till berörda när detta är aktuellt.

Arbetet kommer att utföras i egenregi med kommunens egen personal. Vid frågor om projektet kontakta driftledare Tomas Wennström tomas.wennstrom@kalix.se , 0923-65936