Aktuella strömavbrott ser du på Vattenfalls hemsida. Du kan filtrera uppgifterna på läns- och kommunnivå.

Elen försvinner ibland. Oftast bara några minuter, ibland upp till ett par timmar och i värsta fall under flera dygn. Då är det bra att vara beredd och redan ha tänkt igenom hur man ska klara uppvärmning av huset, få ljus i mörkret, laga mat, få vatten och information om vad som händer.

På Vattenfalls hemsida hittar du information om aktuella strömavbrott.