VA-arbeten Slingervägen innefattar arbeten utförda på Stenbäcksvägen och Dalvägen under 2018

Med start vecka 20 fortsätter arbeten nu under 2019 på Dalvägen, sträckan Strandängesvägen-Slingervägen.

Under arbetet kommer Dalvägen under perioder behöva stängas. Trafikanter till området norr om Dalvägen hänvisas att ta sig in via Hamptjärnsvägen - Slingervägen. Se även vägvisning. Vi ber trafikanter att visa hänsyn vid arbetsplatsen.

På grund av att byggström används kommer delar av gatubelysning i området att vara igång även tider det inte är mörkt.

För frågor om projektet, kontakta projektledare Tomas Wennström, 0923-65936

tomas.wennstrom@kalix.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen, teknisk försörjning