Så blev det: Bilder före och efter projekt slutförda 2015

Under åren 2014 och 2015 har ett antal projekt påbörjats och genomförts

Teknisk försörjning har 2015 haft investeringar motsvarande 37 miljoner, huvuddelen närmare 24 miljoner på VA-nätet.

Nedan finns det beskrivet några av de arbeten som synts mest med före- och efter bilder:

Förebilderna är skärmklipp och länkar till Google Maps.

  • Cirkulation Nygatan-Centrumvägen: Tidigare en propp i trafiken, men den flyter numera klockrent här

Före: Google Maps

Nygatan-Centrumvägen Före

 

Efter:

 

Nygatan-Centrumvägen ÖsterutNygatan-Centrumvägen Österifrån

Cirkulation Postgatan-Centrumvägen: Förutom bättre flöde i trafiken har vi nu här säkrare passage för gående. Delfinansierat via tätortsåtgärder från Trafikverket.

 

Före: Google Maps

Centrumv Postg Före

Efter:

Centrumvägen Postgatan Efter

Skolgatan: knyter ihop Skolgatan i den sträckning det var tänkt från början. Delfinansierat via bidrag för tätortsåtgärder.

 

Före: Google Maps

Efter:

Skolgatan norra rondell

Köpmannagatan: Ett led i den fördjupade översiktsplanen. Målet är ett modernare centrum med mer liv och rörelse, där gående och cyklande kan färdas tryggt.

Före: Google Maps

Köpmannagatan västerifrån före

Köpmannagatan österut före

Efter:

 

Töre tätortsupprustning: Ett efterlängtat projekt för invånarna där Trafikverket upprustar för överlämnande till kommunen. Kommunen har deltagit i processen och de åtgärder som genomförts

 

Fredsgatan och Vassenvägen: Nödvändiga byten av VA-ledningar har skett samtidigt som gatorna moderniserats med separata gång- och cykelvägar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

        
  • Skapad: 2015-12-22
  • Senast ändrad: 2017-06-07
  • Sidansvarig: Webmaster