Kalix kommun genomför ett vägprojekt i Ryssbält under 2019–2020.

Onsdag den 30 oktober 2019 startar Kalix kommun ett projektet i Ryssbält. Årets insatser beräknas vara färdiga under slutet av vecka 46. Projektet börjar om till sommaren 2020 och beräknas vara helt klart under hösten 2020.

Tidvis kommer framkomligheten vara begränsad. Kör sakta förbi arbetsplatsen och tänk på arbetarnas säkerhet. Vid större störningar skickar vi ut information via SMS till de som är skrivna i det berörda området.