Skip to content
Sök

Ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på del av Slingervägen

Kalix kommun tillsammans med vår entreprenör NYAB kommer under sommaren att bygga om vatten, avlopp, gata och belysning på Slingervägen 52 - 69.

Arbeten påbörjas under Juni månad med förberedelser.

Byggstart planeras till 1 Augusti

Färdigställande beräknas September 2022.

Områdets omfattning kan ses på karta nedan.

Boende inom området kommer att informeras om särskilda händelser under byggtiden via sms-tjänst.