Med start i februari 2021 återupptas arbeten med att åtgärda VA-ledningar vid sjukhusområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. NYAB är entreprenör.

Projektet omfattar relining och omläggning av VA-ledningar. Grävningar beräknas pågå under hela februari. Trafik omleds vid behov inom sjukhusområdet, följ skyltning

Vill minimera störningar

Vid alla byggprojekt förekommer störningar men vi kommer, tillsammans med entreprenören, att försöka minimera dessa så mycket det går. Vi ber samtliga att respektera arbetande personals säkerhet i anslutning till arbetsområdet med hänsyn till trafik- och arbetsmiljö. Detta genom att anpassa hastigheter och om möjligt välja alternativa vägar.

För frågor om projektet

Har du frågor om projektet, skicka in dem via trafik@kalix.se så svarar vi så fort vi kan.