Sök

Nu startar arbetet med ny gång- och cykelväg till Risön

I månadsskiftet februari/mars startar arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg till Risögrund. Gång- och cykelvägen är en del av Kalix kommuns satsning på att göra Kalix till en trafiksäker och tillgänglig kommun.

– Det är roligt att arbetet nu kan påbörjas, och både kommunen och entreprenören BDX ser fram emot att starta projektet och bygga tillsammans, berättar Per Nilsson, chef teknisk försörjning.

 

Gång- och cykelvägar ger nya möjligheter

Inom satsningen på att göra Kalix till en trafiksäker och tillgänglig kommun har gång- och cykelväg byggts bland annat från Bredviken till korsning vid E4 Risögrund. Tillsammans med den nya sträckningen kommer det att finnas gång- och cykelväg hela vägen från Risögrund till Kalix centrum, och vidare. Detta innebär förstås större möjligheter för både arbets- och studiependling samt fysisk motion.

 

Plan för framtiden

Under 2020 fick också Kalixborna tycka till och komma med förslag till den nya gång- och cykelplanen för kommunen, en plan som också antogs under året. I planen finns, förutom förslag till nya cykelstråk, även förslag till åtgärder vid passager och säkra skolvägar för barn.

 

Nästa större stråk som är planerat är ny gång- och cykelväg från Björknäs till Gammelgården. Här väntar kommunen dock på en lantmäteriförrättning innan byggnationer kan påbörjas.

 

Håll er uppdaterade om detta och andra samhällsprojekt via www.kalix.se/projekt

Relaterade nyheter

Resecentrum för persontrafik på järnväg

2021-02-09 - Den 1 april 2021 invigdes knutpunkten för persontrafik med tåg genom Kalix – Kalix Resecentrum. Projektet genomfördes i samarbete mellan Trafikverket och Kalix kommun med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer

VA-arbeten Tor 4 Sjukhuset

2021-02-09 - Med start i februari 2021 återupptas arbeten med att åtgärda VA-ledningar vid sjukhusområdet

Läs mer