Sök

Dispenser, tillstånd transporter

Dispens behövs för transporter som överskrider gällande vikt - och dimensionsbestämmelser för en väg.

Kalix kommun är tillståndsgivare för färd med tung, bred och lång transport inom kommunen. Ansökningsblanketten hittar du längst ned på sidan.

Märk ansökan med "Dispenstransport" och skicka till
Tekniska förvaltningen
952 81 Kalix
eller via e-post trafik@kalix.se

Transport genom flera kommuner

Sker transporten genom flera kommuner så ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor (regionkontoret för den kommun som transporten påbörjas i).