Kalix kommuns parkeringstillstånd

Från och med den 20 februari 2017 gäller nya avgifter och regler för parkeringstillstånd med motorvärmare vid Kalix kommun. De nya villkoren gäller anställda, månadsarvoderade politiker och elever.

Kalix kommun hyr ut parkeringsplatser med motorvärmare i mån av tillgång.

 • En nyhet är att korttidsvikarier och timanställda nu kan köpa block med 20 stycken parkeringskuponger för 192 kronor (tio procent av årstaxan). Betalning på hela beloppet sker via löneavdrag.
 • Månadsavlönad personal och månadsarvoderade politiker som jobbar mer än 60 procent betalar 160 kronor per månad via löneavdrag. Årstaxa: 1 920 kronor.
 • Om anställningen eller det politiska uppdraget omfattar 60 procent eller mindre är betalningen via löneavdrag endast 120 kronor per månad.
 • Till elever utfärdas separata parkeringstillstånd som endast gäller vid den skola eleven tillhör. Pris per läsår: 768 kronor (40 procent av årstaxan) mot faktura. Förskottsbetalning krävs innan parkeringstillstånd lämnas ut.
  Observera! För elever börjar de nya reglerna att gälla först höstterminen 2017.
 • Avgiften för ej återlämnat eller förlorat parkeringstillstånd höjs från 300 kronor till 500 kronor.
 • Politiker som ej är månadsarvoderade, hänvisas till besöksparkeringen och för upp registreringsnummer i infocenter
        
 • Skapad: 2017-02-08
 • Senast ändrad: 2017-03-14
 • Sidansvarig: Webmaster