Regler och taxor

Färdtjänst är en form av särskild kollektivtrafik anpassad efter funktionshindrades behov.

Det innebär ingen rätt till “egen“ bil eller till resa vid exakt begärd tidpunkt. Däremot betyder rätt till färdtjänst också rätt till en anpassad trafikform. Den ska ta individuella hänsyn och kan därför se mycket olika ut för olika personer och för olika sorts resor. Byte av fordon kan förekomma. Strävan mot ett mer normaliserat resande för funktionshindrade innebär även en ambition till en successiv integrering av den särskilda kollektivtrafiken med den allmänna kollektivtrafiken.

Var får man åka och hur många resor får göras?

Beviljat färdtjänsttillstånd innebär rätt att utan särskild prövning åka enligt följande:

  • Obegränsat antal resor inom egen kommun där man är folkbokförd samt maximalt 50 kilometer  väglängd in i angränsande kommun räknat från den egna kommungränsen
  • 24 enkelresor per år motsvarande 2 enkelresor per månad inom länet

Riksfärdtjänst kan också användas.

När under dygnet får man åka?

Grunden för färdtjänsten är att resor kan företas under hela dygnet alla dagar under året.

Normaliseringen av resandet och intentionerna att integrera olika trafikformer innebär att färdtjänsten i största möjliga utsträckning anpassas till principer som gäller för den allmänna kollektivtrafiken. Det kan innebära tidtabellslagda rutter, kompletteringstrafik, anropsstyrd trafik och andra liknande trafikformer. Något som kan medföra vissa begränsningar av resmöjligheten vissa tider på dygnet. Det är dock individuella behov som avgör vilken trafikform och därmed färdtjänstservice som den enskilde behöver.

När måste resan beställas?

Samordningen av olika trafikformer samt samhällets kostnadsbild ställer krav på samordning av resor med färdtjänsten. Det i sin tur medför att beställningen behöver göras i god tid före resan. Precis som i den allmänna kollektivtrafiken kan det innebära samåkning med andra resenärer, avvikelser från närmaste färdväg och längre restid än om man åker ensam. Det är heller inte säkert att det alltid finns ett ledigt fordon, vilket kan betyda väntetider.

Förbeställningen bör göras i god tid. Då är också möjligheterna större att få åka vid den tidpunkt man önskar.

Var ska resan beställas?

Färdtjänstresa beställs hos Länstrafikens kundservice, 0926-75677. Resenären uppger önskad avresetid och beställningen ska alltså göras i så god tid som möjligt. Helst bör också återresan beställas samtidigt.

För att få en så snabb och smidig transport som möjligt är det viktigt att resenären vid beställningen lämnar uppgifter om resmål, behov av särskilt fordon, ledsagare/stödperson, rullstol eller handikapphjälpmedel, sällskapsdjur eller andra uppgifter som påverkar transport och samordning.

Kan uppehåll göras under resan?

Normalt medges inte att fordonet gör uppehåll under en färdtjänstresa för att resenären ska handla eller uträtta andra ärenden. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger och om resenären kommer överens om detta med transportören.

Vilken service kan den färdtjänstberättigade få?

Chauffören hjälper till vid av- och påstigning, för i- och urlastning av bagage och hjälpmedel och annat som normalt ingår i chaufförens serviceåtaganden. Vid behov kan den färdtjänstberättigade få utökad service av chauffören. Sådana behov måste anges vid beställningen.

Vad gäller för ledsagare och annan medföljande person?

Ledsagare till färdtjänstberättigad åker utan avgift tillsammans med den färdtjänstberättigade. Utan särskild prövning kan färdtjänstberättigad ta med medresenär som betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

 Vid resor i ordinarie kollektivtrafik medföljer ledsagare och medresenär gratis. Antalet resor i den ordinarie kollektivtrafiken är obegränsade och kan göras i hela länet.

Vad kostar det att åka färdtjänst?

För resa med färdtjänsten betalar den färdtjänstberättigade en så kallad egenavgift, den varierar beroende på resans längd (priserna gäller från och med 2014-01-06). 

Avstånd, kilometer Egenavgift, kronor
0-10 42
11-20 70
21-30 88
31-40 116
41-50 138
51-60 165
61-70 184
71-80 203
81-90 228
91-100 249
101-110 271
111-120 292
121-130 312
131-140 334
141-150 355
151-160 376
161-170 392
171-180 415
181-190 434
191-200 453
201-210 473
211-220 492
221-230 506
231-240 525
241-250 544
251-260 558
261-270 574
271-280 588
281-290 602
291-300 618
301-310 632
311-320 644
321-330 655
331-340 670
341-350 681
351-360 691
361-370 704
371-380 721
381-390 732
391-400 746
401- 758

Barn under 7 år till färdtjänstberättigade åker gratis. Barn/ungdomar i åldern 7-19 år till  betalar halv färdtjänstavgift. 

Behövs någon särskild legitimation?

Den som beviljas färdtjänst ska finnas registrerad hos den beställningscentral eller motsvarande som anlitas vid beställning av färdtjänstresa. Godkänd legitimation ska kunna uppvisas om föraren begär det. För resor i ordinarie kollektivtrafik behövs ett särskilt bevis som kan uppvisas för bussföraren. 

Vilka rutiner gäller för avbeställning av resa?

Avbeställning ska göras snarast möjligt om en beställd resa inte behöver utnyttjas. Om inte resan avbeställs debiteras den färdtjänstberättigade en kostnad motsvarande lägsta gällande färdtjänstavgift.

        
  • Skapad: 2013-10-29
  • Senast ändrad: 2013-10-29
  • Sidansvarig: Webmaster