Skip to content
Sök

DigiBy

Kalix kommun deltar i LTU-projektet DigiBy, vilket står för Digitala tjänster i byar. Projektet handlar om att digitalisera service i Norrbottens landsbygder. Morjärv är pilotby i Kalix.

Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning  till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden.

Digitala tjänster i byar genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik och tjänsterna anpassas efter förhållandena i byarna.

I Morjärv finns bland annat planer om en digital infotavla vid E10, en e-lots för myndighetskontakt, närarbetsplatser vid butiken och samordnade transporter.

Syfte

Syftet med projektet är att, i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens alla kommuner och Luleå tekniska universitet, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder.

Mål

Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar för att etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster och digitala kommunikationslösningar för koordinering och kommunikation erbjuds i syfte att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.

Parter

Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”. Kalix är en samverkanskommun i projektet.

Projektperiod

Projektet kommer att pågå till och med juni 2021.

Region

Byar i Norrbotten

Hemsida

www.digiby.se

Kontakt

Johanna Lindberg
Projektledare, Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920 491 630
E-post: johanna.lindberg@ltu.se

Staffan Lundberg
Digitaliseringskoordinator, Region Norrbotten
Telefon: 072 206 20 08
E-post: staffan.lundberg@norrbotten.se

Hans Sundell
Näringslivsutvecklare, Kalix kommun
Telefon: 073 033 79 11
E-post: hans.sundell@kalix.se