Leader-projekt

Kalix kommun är projektägare för flera Leader-projekt. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Testbana för spårbunden järnvägsteknik i kallt klimat

En förstudie som Kalix kommuns utvecklingsenhet genomfört för att hitta alternativa användningsområden för den Gamla Haparandabanan. Förstudien har finansierats med Leader-medel, och är nu avslutad.

<Här kan du läsa förstudierapporten i pdf-format>

Renovering av Siknäshamn

Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat medel för renovering av Siknäshamn, återställande av miljön kring hamnen samt skapande av information om Siknäs. Syftet är att öka turismen i området och skapa bättre förutsättningar för näringslivet.

        
  • Skapad: 2013-10-29
  • Senast ändrad: 2018-01-29
  • Sidansvarig: Webmaster