Årets bygd

Årets Bygd 2016 blev Börjelsbyn.

Motivering

Börjelsbyn har under året satsat på och med byns ungdomar för att få en positiv känsla i byn. Det har gjorts genom att lyssna på ungdomarna och ta tillvara deras idéer för utveckling av det gamla bönhuset. Ungdomarna har själva målat och inrett sitt eget ungdomsrum i bönhuset. En satsning med och för byns egna ungdomar som skapar framtidstro för byn och dess ungdomar och överensstämmer väl med kriterierna för Årets By.

Bakgrund

Byaföreningen, Börjelsbyns Framtid, arbetar för att skapa trivsel och samhörighet samt främja friluftsliv för boende i byn och personer med anknytning till byn genom att tille exempel arrangera grillkvällar, Nationalälvfirande, våffelservering, majbrasa och iordningställande av en fem kilometer lång skogsstig. I byn finns ett gammalt bönhus som tidigare drevs av byns Bönhusförening. Bönhuset har genom åren nyttjats av alla byns föreningar.

Om priset

Årets bygd/Årets by är ett hederstecken och en stimulansåtgärd för den by i Kalix kommun som under året utfört en presentation, som med hänsyn till förutsättningar och omständigheter framstår som berömvärd förebild för andra byar och samhället i övrigt. Bedömningen avser bland annat konkreta projekt med mätbara resultat, till exempel antal arbetstillfällen och sker i överensstämmelse med kommunens utvecklingsprogram för landsbygden.

Samarbetsanda och framtidstro

Nyckelord är samarbetsanda, framtidstro, nytänkande och entreprenörskap. Nominering sker under hösten och utdelning på årets sista kommunfullmäktigemöte. Prissumman är 10 000 kronor.

Mer om Kalixbyarna på deras egen sida: www.kalixbyar.se

        
  • Skapad: 2013-10-29
  • Senast ändrad: 2017-03-13
  • Sidansvarig: Webmaster