Linje 7 är busslinjen till tåget, vilket tar dig vidare till Haparanda, Boden, Luleå eller vid byte i Boden ännu längre söderut. En perfekt lösning för många av er som pendlar till skola eller arbete, och ett smidigt sätt för alla som vill att ta sig till tåget.

Tågtrafiken stannar vid Kalix C alla dagar i veckan. Linje 7 är anpassad till tågets tidtabell och tar dig till och från Kalix Resecentrum.

Linjen startar vid Kalix Folkhögskola och går via Kalix Sjukhus - Kalix Busstation till Kalix Resecentrum. Den stannar längs alla hållplatser om inget annat anges i tidtabellen

Ordinarie lokaltrafiktaxa gäller för samtliga linjer.

Tidtabell

Öppna och läs tidtabellen för linje 7 i utskriftsvänligt pdf-format.