I samarbete med Norrbottens Länstrafik arrangerar Kalix kommun direktbussar till Luleå för alla som dagpendlar från Kalix.

Bussen avgår från Kalix busstation och stannar även i Töre för påstigande, sedan går den direkt till Luleå Universitet och Hermelinsparken innan den anländer till Luleå busstation.
Returen tillbaka på eftermiddagen kommer att ha likadan körväg.

Avgiftsfri parkering för pendlare

Kalix kommun vill också påminna om att vi erbjuder avgiftsfri parkering med motorvärmare för bussresenärer och busspendlare. Parkeringarna ligger nära busstationen, med infart från Strandgatan invid Nils hotel. P-platserna går inte att reservera i förväg.

  1. Parkera på ledig parkeringsplats markerad ”Resenär”.
  2. Skicka ett SMS till 070-330 04 68, ange ditt registreringsnummer och klockslag då du beräknar hämta bilen. Datum på SMS gäller som parkeringsdag. Bussbiljett gäller som parkeringstillstånd och uppvisas vid anmodan.

Linje 20 direktbuss Kalix-Luleå

Gäller till 2016-06-19

Mot Luleå, måndag-fredag

06.30 Kalix Busstation
06.50 Töre Busstation
07.20 Luleå Universitetet 
x        Luleå Munkeberg
07.29 Luleå N Hamnen
07.30 Luleå Hermelinsparken
07.40 Luleå Busstation

Mot Kalix, måndag-fredag

16.35 Luleå Busstation
16.38 Luleå Hermelinsparken
16.40 Luleå N Hamnen
x        Luleå Munkeberg
16.45 Luleå Universitetet
17.20 Töre Busstation
17.40 Kalix Busstation