Skip to content
Sök

Besök Kalix Visningsrum digifysisk med vår besöksrobot!

Nu finns möjlighet för långväga gäster att digifysiskt besöka Kalix Visningsrum för välfärdsteknik, på det sättet sparar ni både miljö och restid. Skillnaderna mot ett fysiskt besök är att vi tyvärr inte kan bjuda er på kaffe, och att upplevelsen vid test av produkter inte blir lika påtaglig.

Men ni har möjlighet att på egenhand gå runt med guiden för att ta del av vår verksamhet, se hur vi byggt upp vår lokal och vilka välfärdstekniska produkter som finns i vårt visningsrum. 

Kalix Visningsrum för välfärdsteknik och smarta lösningar, är Kalix Kommuns egen verksamhet som ska inspirera och sprida kunskap om välfärdstekniken i verksamheter och i samhället. Visningsrummet har sedan det startades 2019 varit välbesökt av olika grupper som föreningar, elever, personalgrupper, politiska organisationer med fler. 

Information angående digifysiskt besök:
Är ni flera som önskar att besöka Visningsrummet samtidigt kommer ni behöva samlas vid samma skärm då vi endast har tillgång till en robot. Dagen innan besöket kommer kontaktperson hos er få inloggningsuppgifter och information inför besöket.

Bokning 

Besöket bokas hos verksamhetsansvarig, Sanna Wallma.

Bild av Sanna Wallma

Sanna Wallma

Verksamhetsledare

Sanna är ansvarig för Kalix Visningsrum för välfärdsteknik och samordnare för utbildningen Seniorsurfarna Kalix.  

Mobil: 073 044 67 45