Skip to content
Sök

Visningsrum för välfärdsteknik

Matroboten Bestic.
Matroboten Bestic.

Kalix visningsrum för välfärdsteknik och smarta lösningar startades som ett projekt tillsammans med Region Norrbotten 2019, och har sedan 2021 bedrivits av Kalix kommun som ordinarie verksamhet i socialförvaltningens regi.

Målet med visningsrummet är att öka trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet för enskilda som har eller löper risk för att få en funktionsnedsättning, men också att förbättra vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö. Arbetet i visningsrummet sker tillsammans med vård- och omsorgspersonal i kommunen, kommuninvånare genom intresseföreningar, företag som erbjuder välfärdstekniska lösningar runt om i Sverige och inte minst forskare på Luleå Tekniska Universitet.
Läs mer om vad vi kan erbjuda under flikarna ”För dig som invånare/Sinulle kansalaisena”, ”För företag” och ”För kommuner”.

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller löper förhöjd risk för att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Tillsammans med invånare och professioner har Kalix kommun sedan 2019 aktivt arbetat med att hitta nya välfärdstekniska lösningar inom vården och omsorgen. 

Vem kan använda välfärdsteknik?

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, av anhöriga eller vård och omsorgspersonal.

  • Vissa kommuner väljer att erbjuda olika välfärdstekniska lösningar genom biståndsbeslut
  • En del välfärdstekniska produkter klassas som hjälpmedel för det dagliga livet och kan förskrivas av arbetsterapeuten
  • Andra produkter kan verksamheten i socialförvaltningen alternativt personen/anhöriga införskaffa för att förbättra livskvalitén för den enskilda.

Varför satsar Kalix kommun på välfärdsteknik?

Kalix kommun vill ge dig som bor i Kalix möjligheten att bibehålla eller öka din självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet om ålder, sjukdom eller en olycka begränsar ditt vardagliga liv!
Med hjälp av välfärdstekniska lösningar har socialförvaltningen möjlighet att individanpassa insatsen hos vårdtagare, så att de upplever en högre grad av självständighet. Därmed frigörs också vård- och omsorgspersonal, så att den kan finnas hos vårdtagaren när den behövs som mest.

Naturlig utveckling mot tekniska lösningar

Teknikens framfart inom vård och omsorg beror huvudsakligen på att invånarna blir äldre, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. När konkurrensen om tillgänglig arbetskraft ökar känner socialförvaltningen en trygghet i att kunna införa välfärdstekniska lösningar till olika åldersgrupper. Möten med bland annat invånare, vård- och omsorgspersonal och forskare har visat att större delen av Kalix kommuns invånare idag är digitaliserade, och använder teknik i sin vardag. Detta gör att välfärdstekniken för de allra flesta inte känns främmande.

Är du som privatperson intresserad av att investera i välfärdstekniska lösningar till dig själv eller till någon i din närhet? Eller vill du maxa din användning av den vardagsteknik du redan använder? 

Öka kunskapen om välfärdsteknik

Ingår du i en förening eller är ni en grupp som är intresserad av att veta mer om välfärdsteknik och dess möjligheter både privat och inom vården och omsorgen, så är ni välkomna att boka oss för en föreläsning och guidad tur av den välfärdsteknik vi har i Visningsrummet idag. Vi har även Drop-in öppet, vilket ger dig möjlighet att spontant kika in och se och testa den teknik vi har inne för tillfället. Möjlighet även att boka privatvisning för att i lugn och ro bekanta dig med tekniken.

Öka din digitala kompetens

Alla är vi nybörjare i början och ingen fråga är för dum att ställas hos oss. Vi hjälper dig att öka din digitala kompetens genom:

DigiCafé & Drop-in

DigiCafé & Drop-in är öppet måndagar klockan 13–15 (juluppehåll 20 december–8 januari 2023).
DigiCafé är till för dig som behöver stöd i användning av din mobil/surfplatta/dator, du får hjälp med att räta ut de frågetecken som uppkommer vid teknikanvändningen.

Seniorsurfarutbildning

En grundutbildning för dig som är ny i användningen av smarta enheter som mobil eller surfplatta. Utbildningen har som mål att du ska komma igång med din användning på ett tryggt och säkert sätt och hitta funktioner som är för nytta och nöje i din vardag.

Vi träffas under 6 tillfällen, en gång i veckan. Möjlighet att låna surfplatta på plats om egen enhet saknas. Nästa kursstart i Kalix planeras våren 2023 gör en föranmälan för att säkra din plats. Möjlighet för föreningar ute i Kalix byar att boka in oss för utbildningstillfällen. Kontaktinformation hittar du under ”Kontakta oss”.

Fokusdagar

Fokusdagarna finns för att fördjupa kunskaperna i digitala plattformar, så som streamingtjänster, sociala medieplattformar, banktjänster och annat som önskas. Vi bjuder även in andra aktörer som Region Norrbotten och Swedbank där du får möjlighet att ställa frågor och guidning i deras e-tjänster. Håll utkik på fokusdagarna på Evenemang i Kalix.

Som en samarbetspartner till Kalix Visningsrum för välfärdsteknik får ni möjligheten att utveckla era varor och tjänster. Vi har samarbetar idag med flera företag av olika storlekar, mål och syfte varierar beroende på företagets intresse.

Vi kan verksamheterna – Ni kan tekniken

Vi arbetar för att minska klyftan mellan företag, socialförvaltningens verksamheter och universiteten, där den senaste kunskapen finns tillgänglig. Vi försöker anpassa oss efter företagens behov. Vissa önskar exempelvis att få marknadsföra sina produkter i vår miljö, andra att få sina produkter testade och utvärderade i Visningsrummet och i Kalix kommuns verksamheter.

Vi har vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg som tagit sig an uppdraget att verka som teknikcoach. Teknikcoachens uppgift är att ta hand om den teknik som kommer till verksamheten och hjälpa oss att testa och utvärdera den i miljön där den är tänkt att användas.

Tillsammans kan vi göra skillnad i samhället.
Välkommen att kontakta oss, kontaktinformation hittas under ”kontakta oss”.

Vi har en ny och spännande framtid framför oss, och tekniken kommer vara en del av vården och omsorgen från och med nu. Arbetsgrupper, ledningsgrupper, skolklasser från hela Norrbotten har hittills varit på besök hos oss i Visningsrummet, för att ta del av senaste tekniken som finns tillgänglig ute på marknaden.

Välkommen att kontakta oss, kontaktinformation hittas under ”kontakta oss”.

Verksamheter i Kalix Kommun

Verksamheter som har utsedda teknikcoacher får möjligheten att testa ny teknik i sina verksamheter utifrån verksamhetens behov och företagens eller socialförvaltningens intresse. Tillsammans ska vi utveckla vården och omsorgen i Kalix med målet att förbättra eller bevara vårdtagarens självständighet, delaktighet, trygghet och aktivitet, samt förbättra personalens arbetsmiljö. Den teknik vi testar och som vi ser täcker behovet och ger mervärde arbetar vi med att breddinföra i våra verksamheter för att fler ska kunna ta del utav den.

Kontakta oss

Bild av Sanna Wallma

Sanna Wallma

Verksamhetsledare

Sanna är ansvarig för Kalix Visningsrum för välfärdsteknik och samordnare för utbildningen Seniorsurfarna Kalix.  

Mobil: 073 044 67 45

Visningsrummets öppettider

Den 9 januari–29 maj 2023 har visningsrummet för välfärdsteknik öppet:
Måndagar klockan 13.00–15.00.

Följ oss på Instagram