Sök

Visningsrum för välfärdsteknik

Matroboten Bestic.
Matroboten Bestic.

Kalix visningsrum för välfärdsteknik och smarta lösningar startades som ett projekt tillsammans med Region Norrbotten 2019, och har sedan 2021 bedrivits av Kalix kommun som ordinarie verksamhet i socialförvaltningens regi.

Målet med visningsrummet är att öka trygghet, självständighet, delaktighet och aktivitet för enskilda som har eller löper risk för att få en funktionsnedsättning, men också att förbättra vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö. Arbetet i visningsrummet sker tillsammans med vård- och omsorgspersonal i kommunen, kommuninvånare genom intresseföreningar, företag som erbjuder välfärdstekniska lösningar runt om i Sverige och inte minst forskare på Luleå Tekniska Universitet.
Läs mer om vad vi kan erbjuda under flikarna ”För dig som invånare/Sinulle kansalaisena”, ”För företag” och ”För kommuner”.

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller löper förhöjd risk för att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Tillsammans med invånare och professioner har Kalix kommun sedan 2019 aktivt arbetat med att hitta nya välfärdstekniska lösningar inom vården och omsorgen. 

Vem kan använda välfärdsteknik?

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, av anhöriga eller vård och omsorgspersonal.

 • Vissa kommuner väljer att erbjuda olika välfärdstekniska lösningar genom biståndsbeslut
 • En del välfärdstekniska produkter klassas som hjälpmedel för det dagliga livet och kan förskrivas av arbetsterapeuten
 • Andra produkter kan verksamheten i socialförvaltningen alternativt personen/anhöriga införskaffa för att förbättra livskvalitén för den enskilda.

Varför satsar Kalix kommun på välfärdsteknik?

Kalix kommun vill ge dig som bor i Kalix möjligheten att bibehålla eller öka din självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet om ålder, sjukdom eller en olycka begränsar ditt vardagliga liv!
Med hjälp av välfärdstekniska lösningar har socialförvaltningen möjlighet att individanpassa insatsen hos vårdtagare, så att de upplever en högre grad av självständighet. Därmed frigörs också vård- och omsorgspersonal, så att den kan finnas hos vårdtagaren när den behövs som mest.

Naturlig utveckling mot tekniska lösningar

Teknikens framfart inom vård och omsorg beror huvudsakligen på att invånarna blir äldre, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. När konkurrensen om tillgänglig arbetskraft ökar känner socialförvaltningen en trygghet i att kunna införa välfärdstekniska lösningar till olika åldersgrupper. Möten med bland annat invånare, vård- och omsorgspersonal och forskare har visat att större delen av Kalix kommuns invånare idag är digitaliserade, och använder teknik i sin vardag. Detta gör att välfärdstekniken för de allra flesta inte känns främmande.

Är du som privatperson intresserad av att investera i välfärdstekniska lösningar till dig själv eller till någon i din närhet? Du har när som helst möjlighet att boka en privatvisning av produkterna. Under ”Kontakta oss” hittar du vem du ska vända dig till.

När allt återgår till det normala kommer vi öppna dörrarna igen för trevliga fikastunder under våra Drop-in dagar och DigiCafé. Då erbjuder vi dig som medborgare möjligheten att:

 • öka kunskapen om välfärdsteknik.
  Ingår du i en förening eller är ni en grupp som är intresserad av att veta mer om välfärdsteknik och dess möjligheter är ni välkomna att boka oss för en föreläsning och genomgång av den teknik vi har i Visningsrummet idag. Vi har även Drop-in öppet, vilket innebär att du kan komma för att se och testa den teknik vi har inne för tillfället.
 • öka din digitala kompetens.
  Alla är vi nybörjare i början och ingen fråga är för dum att ställas hos oss. Vi hjälper dig att öka din digitala kompetens genom:
  1) datautbildningar tillsammans med intresseorganisationer.
  2) DigiCafé där du har möjligheten att komma med din egen dator/mobil/surfplatta och få handledning och guidning i hur du navigerar och gör ärenden på internet med just din enhet.
  3) Vi samarbetar även med bland annat Region Norrbotten och Swedbank därigenom anordnar vi utbildningar i deras digitala tjänster för att du enklare ska få den hjälp du behöver. 

Oletko yksityishenkilö ja kiinnostunut hankkimaan hyvinvointiteknologiaratkaisun itsellesi tai läheisellesi. Sinulla on mahdollisuus milloin tahansa varata yksityisvierailu, että rauhassa voit nähdä ja testata tuotteita, kilikkaa ”kontakta oss” ja ota yhteyttä Sanna Wallmaan. 

Kun maailma palaa normaaliksi avaamme ovet taas kahvitauolle Drop-in-päivinä ja DigiCaféssa. Silloin tarjoamme sinulle mahdollisuuden 

 • Hankkia lisää tietoa hyvinvointiteknologiasta.
  Oletteko ryhmä tai yhdistys ja haluatte tietää enemmän hyvinvointiteknologiasta ja sen mahdollisuuksista, olette tervetullut varaamaan meidät luentoon ja tekniikan katseluun. Meillä on myös Drop-in—päiviä jolloin voit tulla katsomaan ja testaamaan nykyistä tekniikkaamme itsenäisesti.
 • Autamme sinua parantamaan digitaalisia taitojasi.
  Olemme kaikki alussa aloittelijoita, eikä mikään kysymys ole liian typerä kysyä meiltä. Autamme sinua kehittämään digitaalisia taitojasi
  1) atk -koulutus muitten yhdistysten kanssa.
  2) DigiCafé, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda oma tietokone / kännykkä / tabletti ja saada opastusta navigointiin ja asioiden suorittamiseen internetissä omalla laitteellasi.
  3) Teemme myös yhteistyötä muun muassa Region Norrbottenin ja pankkien kanssa ja järjestämme siten koulutusta heidän digitaalipalveluissa, jotta saat helpommin tarvitsemasi avun.

Som en samarbetspartner till Kalix Visningsrum för välfärdsteknik får ni möjligheten att utveckla era varor och tjänster. Vi har samarbetar idag med flera företag av olika storlekar, mål och syfte varierar beroende på företagets intresse.

Vi kan verksamheterna – Ni kan tekniken

Vi arbetar för att minska klyftan mellan företag, socialförvaltningens verksamheter och universiteten, där den senaste kunskapen finns tillgänglig. Vi försöker anpassa oss efter företagens behov. Vissa önskar exempelvis att få marknadsföra sina produkter i vår miljö, andra att få sina produkter testade och utvärderade i Visningsrummet och i Kalix kommuns verksamheter.

Vi har vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg som tagit sig an uppdraget att verka som teknikcoach. Teknikcoachens uppgift är att ta hand om den teknik som kommer till verksamheten och hjälpa oss att testa och utvärdera den i miljön där den är tänkt att användas.

Tillsammans kan vi göra skillnad i samhället.
Välkommen att kontakta oss, kontaktinformation hittas under ”kontakta oss”.

Vi har en ny och spännande framtid framför oss, och tekniken kommer vara en del av vården och omsorgen från och med nu. Arbetsgrupper, ledningsgrupper, skolklasser från hela Norrbotten har hittills varit på besök hos oss i Visningsrummet, för att ta del av senaste tekniken som finns tillgänglig ute på marknaden.

Välkommen att kontakta oss, kontaktinformation hittas under ”kontakta oss”.

Verksamheter i Kalix Kommun

Verksamheter som har utsedda teknikcoacher får möjligheten att testa ny teknik i sina verksamheter utifrån verksamhetens behov och företagens eller socialförvaltningens intresse. Tillsammans ska vi utveckla vården och omsorgen i Kalix med målet att förbättra eller bevara vårdtagarens självständighet, delaktighet, trygghet och aktivitet, samt förbättra personalens arbetsmiljö. Den teknik vi testar och som vi ser täcker behovet och ger mervärde arbetar vi med att breddinföra i våra verksamheter för att fler ska kunna ta del utav den.

Vill du veta mer?

Öppettider och ytterligare information om Visningsrum Kalix hittar du via projektets officiella kanaler på Facebook och Instagram.

Kontakta oss

Bild av Sanna Wallma

Sanna Wallma

Verksamhetsledare

Sanna är ansvarig för Kalix Visningsrum för välfärdsteknik och samordnare för utbildningen Seniorsurfarna Kalix.  

Mobil: 073 044 67 45

Följ oss på Instagram