Röstsökning via Cloudo

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Vi är just nu inne i en extraordinär situation. covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Socialförvaltningen har de senaste veckorna arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighets rekommendationer och allmänna råd. Samtidigt säkerställer vi att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19, om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga, men hoppas att vi genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer snart ska kunna återgå till en mer normal vardag.

OBSERVERA att smitta omfattas av tystnadsplikt och sekretess! Reglerna om sekretess finns för att skydda den personliga integriteten. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vård- och omsorg får lämna ut uppgifter utan att den enskilda själv lämnat samtycke till det. Detta innebär att Socialförvaltningen inte kommenterar enskilda personers hälsotillstånd. Grundtanken är att personen själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Svar på vanliga frågor

 • Vi tar inte längre emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).
 • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Instruktion till medarbetare med luftvägssymptom, även lindriga, att stanna hemma.
 • JUC (Jobb- och Utvecklingscenter) har till och med den 4 oktober stängt daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL (Socialtjänstlagen).
   
 • Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.
 • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med Region Norrbotten. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte.
 • Om smitta konstateras kommer vi också agera så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer att använda skyddsutrustning i de fall det finns misstanke om eller bekräftad smitta. Syftet är att hindra smittspridning och skydda den som bär utrustningen. Skyddsutrustning kan vara visir, munskydd och skyddskläder i det nära omvårdnadsarbetet.

Just nu har vi inga bekräftade fall av smitta på något boende. Den dag vi får information om ett bekräftat fall av coronavirussjukdomen covid-19 på ett boende i Kalix kommun kommer vi att informera om detta.

Vi kommer dock inte att ange vem eller vilka som är smittade då det är uppgifter som skyddas av sekretess och tystnadsplikt, och heller inte är av vikt för allmänheten.

Vi jobbar för att vara öppna och transparenta och ge alla den information de behöver, när de behöver den, samtidigt som vi värnar sekretess och människors privatliv.

Kalix Kommun har tillsammans med FRG (frivilliga resursgruppen) startat en informationstjänst för dig som just nu inte kan eller ska vara ute i samhället.

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en surfplatta, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Facebook Messenger som gör digitala möten möjliga.

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att påverkas. Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor.