Röstsökning via Cloudo

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Vi är just nu inne i en extraordinär situation. covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Socialförvaltningen har de senaste veckorna arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighets rekommendationer och allmänna råd. Samtidigt säkerställer vi att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19, om sjukdomen drabbar någon av våra brukare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga, men hoppas att vi genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer snart ska kunna återgå till en mer normal vardag.

OBSERVERA att smitta omfattas av tystnadsplikt och sekretess! Reglerna om sekretess finns för att skydda den personliga integriteten. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vård- och omsorg får lämna ut uppgifter utan att den enskilda själv lämnat samtycke till det. Detta innebär att Socialförvaltningen inte kommenterar enskilda personers hälsotillstånd. Grundtanken är att personen själv ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Svar på vanliga frågor

  • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Instruktion till medarbetare med luftvägssymptom, även lindriga, att stanna hemma.
  • Samtliga besök måste förbokas, för att besöket ska kunna genomföras så säkert som möjligt.

För er som känner att ni behöver besöka en anhörig på ett boende vill vi förstås att besöket ska kunna genomföras så säkert som möjligt. Vi vill därför att ni hör av er innan ni besöker oss, genom att ringa enhetschefen för det boende det gäller under dagtid, måndag till fredag:

Hemgården – Eva Nilsson, 0923-65803
Kristallgården – Anna Rutberg, 0923-65636
Näsbygården, Aspen och Syrenen – Maria Eliasson, 0923-65477
Näsbygården, Enen och Rönnen – Maria Rönnqvist, 0923-65472
Rosengården – Kristina Henriksson, 0923-65474
Rönngården, plan 1 – Kristina Henriksson, 0923-65474
Rönngården, plan 2 och 3 – Tatiana Zaletaeva, 0923-65804
Rönngården, plan 4 och 5 – Annica Karlsson-Johansson, 0923-65420
Skogsgläntan – ring via Kalix kommuns växel på 0923-65000
Ängsgården – Minna Hakanen, 0923-65667

För frågor om korttidsenheten Viljan, kontakta enhetschef Camilla Degerlund under dagtid, måndag till fredag, på 0923-65878.

Inför besöket

Kom bara om du är helt symtomfri, stanna hemma även om du enbart har milda symtom.
Besök din närstående i lägenheten/rummet eller i annan utsedd lokal (detta kan se olika ut i olika verksamheter), inte i gemensamma utrymmen så som dagrum eller matsal.
Var noga med din handhygien.
Håll minst två meters avstånd till andra.
På boendet finns visir att låna ut till besökare. Vi rekommenderar att alla besökare har på sig det under hela besöket.

Tack för visad hänsyn – tillsammans minskar vi smittspridningen!

  • Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.
  • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med Region Norrbotten. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte.
  • Om smitta konstateras kommer vi också agera så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas.
  • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer att använda skyddsutrustning i de fall det finns misstanke om eller bekräftad smitta. Syftet är att hindra smittspridning och skydda den som bär utrustningen. Skyddsutrustning kan vara visir, munskydd och skyddskläder i det nära omvårdnadsarbetet.

Dess värre har ett antal boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre – Skogsgläntan och Rönngården  – nu konstaterats smittade med covid-19. Samma dag vi får information om ett bekräftat fall av coronavirussjukdomen covid-19 på ett boende i Kalix kommun informerar vi om detta.

Vi kommer dock inte att ange vem eller vilka som är smittade då det är uppgifter som skyddas av sekretess och tystnadsplikt, och heller inte är av vikt för allmänheten.

Vi jobbar för att vara öppna och transparenta och ge alla den information de behöver, när de behöver den, samtidigt som vi värnar sekretess och människors privatliv.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att påverkas. Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor.