Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) innehåller nationella regler för hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagen trädde i kraft den 1 september 2010.

Brandfarlig vara

Kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga vätskor och gaser. För att hantera brandfarliga varor i till exempelvis industriverksamhet och publika lokaler krävs tillstånd. Med publika lokaler menas bland annat restauranger, skolor och varuhus.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och på den totala mängden brandfarliga varor som du tänker hantera. Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. 

Blankett för tillståndsansökan till hantering av brandfarliga varor finner du nedan. 

Explosiv vara

Sedan den 1 september 2010 hanterar kommunerna tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor istället för polisen. 

Ansökan om tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor gör du numera hos Räddningstjänsten i Kalix Kommun. 

Blankett för tillståndsansökan finner du nedan.