Sök

Säker på isen

När det fryser på och blir kallt är det många som vill ut och promenera eller åka skridskor på isarna. Isarna kan vara förrädiska ändra sig snabbt. Farorna kan undvikas om du lär dig att känna isens svaga punkter, använder ispiken, lyssnar och iakttar.

Det allra viktigaste för dig som vill ut på isarna är att ha relevant kunskap, rätt utrustning och sällskap. Här följer några tumregler.

Kunskap

 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller, prova alltid isen med ispiken om du är osäker.
 • Lär dig var isens svaga platser är; ”vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn”.
  Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Om du ska rädda någon som gått genom isen ha alltid något mellan dig och den nödställde, den så kallade "förlängda armen” det kan exempelvis vara en gren, båtshake, rep eller liknande.

Utrustning

 • Ha alltid med dig säkerhetsutrustning; isdubbar, ispik, räddningslina 
  och flythjälp.

Sällskap

 • Se till att alltid ha sällskap när du ger dig ut på isen.
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid var någonstans ni ska vara och när ni tänker komma tillbaka

Om isbildning och farorna med is

Isen bildas ofta först i grunda vikar. Det kan finnas svagare områden längre ut och även så kallade vindbrunnar. Om det ligger snö på isen fungerar snön som isolering och fördröjer isens tillväxt. Isen är därför ofta svagare under snöfläckar. Även vid stark kyla kan isen smälta under snön om vattnet är strömt.

Vårisen är speciellt förrädisk. Dagsmejan förvandlar den till kristaller. Under natten fryser den och blir stark. Efter någon timma på dagen släpper de sammanfrusna kristallerna och isen blir mjuk. Där du gått ut på morgonen kan du inte komma tillbaka på dagen.

Om isen skulle brista och du faller i vattnet ska du:

 • Andas lugnt, det hjälper dig att tänka klart.
 • Slappna av, ligg stilla i vattnet och håll dig i iskanten.
 • Vänd dig åt det håll varifrån du kom, där håller isen bäst.
 • Lossa isdubbarna med handskarna på, utan handskar blir händerna fort stela.
 • Ropa eller vissla på hjälp, det är mycket svårt att ta sig upp utan hjälp.
 • Slå dig tillbaka till is som håller att ta sig upp på.
 • Arbeta långt fram med isdubbarna och hjälp till med bensimtag.
 • Hasa eller kryp till säker is.

Om någon har fallit i vattnet tänk på att:

 • Närma dig vaken från samma håll som den nödställde kommit. Där är isen säkrast.
 • Tala hela tiden lugnt med den nödställde.
 • Kryp eller hasa dig fram, gärna med något tvärs under kroppen. Då håller isen bättre.
 • Är ni fler så bilda en kedja, då blir fästet bättre och ni orkar mer.
 • Det är lätt att dras ner i vattnet så använd "förlängda armen", en gren, båtshake, rep eller liknande. Det du använder måste vara så långt att du inte kommer för nära den nödställde.
 • En skridsko, kniv eller något annat spetsigt kan fungera som isdubb.
 • Kryp sakta och försiktigt bakåt med den räddade.
 • Larma: Ring 112