Sök

Grilla säkert

Att grilla är en självklar del av sommaren men för cirka 500 personer varje år slutar grillningen med ett besök på en akutmottagning. Här får du enkla tips och råd för en lyckad och säker grillkväll utan skador och tråkigheter.

Du är själv ansvarig så att det inte är någon risk för brand eller brandspridning när du grillar.

Ta reda på om det råder eldningsförbud

Om det är eldningsförbud får man bara grilla på säkra grillplatser (iordningställda grillplatser som cementrör med grillgaller eller liknande) under förutsättning att man har tillgång till släckutrustning. En engångsgrill är inte en säker grillplats. Krisinformation.se har en informationskarta som visar i vilka svenska kommuner det för närvarande råder eldningsförbud i skog och mark.

Se till att grillen är ordentligt släckt när du är klar. Hemma i din egen trädgård är det fortfarande tillåtet att grilla med en vanlig hushållsgrill även om eldningsförbud råder men precis som alltid så är du ansvarig för att grilla på ett säkert sätt.

Kolgrill

Välj en säker plats utomhus. Det är viktigt att placera grillen så att inget i närheten kan börja brinna, att den står stabilt och inte kan välta. Ställ den inte nära husväggen. Använd grillkol eller briketter som är avsedda för grillning. Om du använder tändvätska för att tända grillen så följ bruksanvisningen på flaskan, använd aldrig andra brännbara vätskor exempelvis T-röd. Vid användning av andra brännbara vätskor än tändvätska finns det risk för stora flammor eller till och med explosion. Tänd en tändsticka som du kastar på grillkolen eller briketterna.

Aska och glödrester

När du grillat färdigt så se till att ta hand om aska och glödrester så att de inte orsakar en brand. Antingen så kan du släcka det som är kvar noga med vatten eller så kan du lägga på locket och låta den stå på ett säkert ställe utomhus. Släng aldrig rester av osläckt aska i soporna, trädgården eller liknande. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dagar efter man grillat färdigt. Varje år sker bränder som orsakats av glödrester som inte släckts ordentligt.

Läs mer om att tända en kolgrill på sidan "Grilla säkert på tomten" – information och checklista från DinSäkerhet.se.

Engångsgrill

Engångsgrillar blir väldigt varma undertill och kan lätt starta en brand om de placeras i torrt gräs, på träbänkar och bord eller liknande. Ställ den inte direkt på en klipphäll eftersom värmen kan göra att hällen skadas. Ta med dig vatten så du kan släcka den och se till så att den är helt släckt innan du lämnar den på anvisad plats. På vissa ställen finns det speciella sopkärl avsedda för engångsgrillar.

Gasolgrill

Många väljer idag att köpa en gasolgrill. Det finns några saker som är speciellt viktiga att tänka på när man köper, använder och förvarar en gasolgrill eftersom gasol är en brandfarlig gas. Klicka på länkarna nedan så hittar du kortfattade och enkla checklistor om vad som är viktigt när det gäller gasolgrillar.

Läs mer om att tända en gasolgrill på sidan "Grilla med gasol" – information och checklista från DinSäkerhet.se.