Förvaring av brandfarliga varor i hemmet får bara ske för hushållets behov. Förvaras större mängder krävs tillstånd. (I cistern får dessutom, för husets uppvärmning, förvaras högst 10 000 liter eldningsolja).

Brandfarliga varor förekommer i många sammanhang. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga. Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor. 

Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol (2st P11) eller mer än 5 liter acetylen måste du ansöka om tillstånd. Ansökningshandlingar hittar du nedan.