Sök

Brandsäkerhet i hemmet

Vad gör du för att skydda ditt liv och ditt hem? Se filmer och testa dina kunskaper på brandskyddsföreningens webbplats. Länkar finns längst ned på sidan.

Brandvarnare kan rädda ditt liv

En fungerande brandvarnare är hemmets viktigaste brandskydd. Brandvarnarna ska vara placerade i taket och sitta så att alla i hemmet vaknar om det skulle börja brinna. Kontrollera med jämna mellanrum att brandvarnarna fungerar (genom att trycka på funktionsknappen). Byt gärna batteri i brandvarnarna en gång om året, förslagsvis vid första advent. 

Med en handbrandsläckare kan du rädda ditt hem

De allra flesta bränder är små i början och kan släckas med en handbrandsläckare. Vid en brand går en fungerande brandvarnare igång inom en minut. När brandvarnaren ljuder har du som regel minst två till tre minuter på dig att släcka branden innan det blir så mycket brandrök att du måste lämna rummet. 

Hur tar du dig ut om det brinner

Om du inte kan släcka branden måste alla i hemmet ta sig ut. Kom ihåg att stänga dörren till rummet där det brinner.

Har du funderat på hur ni tar er ut om den vanliga vägen är blockerad av en brand?

Stäng dörren – Röken dödar! 

I ditt hem ska det finnas fungerande brandvarnare och släckutrustning. 

Tänk på att det bästa sätt att skydda sig mot bränder är att förebygga dem!