Sök

Din säkerhet

Det är väldigt lätt att oroa sig för stora olyckor men de flesta olyckor sker i hemmet och får stora konsekvenser för den det drabbar.

På dessa sidor kan du hitta information om hur du själv kan minska riskerna att råka ut för olyckor. Du hittar även bra länkar till olika webbsidor om du är intresserad av att läsa mer om hur du kan förbättra din egen säkerhet.

Kunskap är ditt starkaste skydd 

Genom kunskap, försiktighet och fantasi kan vi förebygga många olyckor. Vi kan exempelvis upptäcka den trasiga elutrustningen innan den hinner starta en brand, de giftiga kemikalierna innan barnen kommer åt dem och vi kommer ihåg att ofta kontrollera att brandvarnarna verkligen fungerar.