Sök

Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Kalix ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Kalix kommun samverkar med resten av samhället för att minska risken för brott, olyckor och kriser. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, räddningstjänst, polis region, lokala föreningar, företag och andra aktörer.

Du kan också hjälpa till med att öka tryggheten, exempelvis genom att samverka med dina grannar och nattvandra i våra områden.

Kalix kommun arbetar också med krisberedskap. Om en större kris eller händelse skulle inträffa är vi förberedda.