Om du känner oro för att personer far illa med anledning av riskbruk, missbruk, beroende eller utsatthet för våld är det viktigt att du berättar det för oss som har möjlighet att erbjuda stöd och hjälp.

Kalix kommun har en e-tjänst för orosanmälan gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende samt personer utsatta för våld. Den som orosanmälan gäller måste vara 20 år gammal. E-tjänsten ingår i en e-tjänstportal som Kalix kommun har via e-nämnden i Norrbotten.
↪ Vidare till Orosanmälan

Under 20 år?

Missbruk och beroende gällande personer under 20 år hänvisas till Mottagning barn och unga.