Sök

Orosanmälan – Riskbruk, missbruk, beroende och våld

Om du känner oro för att personer far illa med anledning av riskbruk, missbruk, beroende eller utsatthet för våld är det viktigt att du berättar det för oss som har möjlighet att erbjuda stöd och hjälp.

Kalix kommun har en e-tjänst för orosanmälan gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende samt personer utsatta för våld. Den som orosanmälan gäller måste vara 20 år gammal. E-tjänsten ingår i en e-tjänstportal som Kalix kommun har via e-nämnden i Norrbotten.
↪ Vidare till Orosanmälan

Under 20 år?

Missbruk och beroende gällande personer under 20 år hänvisas till Mottagning barn och unga.

Bild av Mottagning gällande barn och ungdom

Mottagning gällande barn och ungdom

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00. Observera att anonymitet inte är möjligt för ärenden som skickas in till nedanstående e-postadress.  

Mobil: 072-246 41 44